Liftbevrijders.nl
veilig bevrijden liftpassagiers

Training ‘Veilig werken in liftschacht en schachtput’


Ook liftschachten hebben onderhoud nodig, ze moeten schoongemaakt of geschilderd worden. Deze training is bedoeld voor diegenen die beroepsmatig werkzaamheden in liftschachten uitvoeren, zoals schoonmakers of schilders. Dat het werken in een liftschacht gevaarlijk is, hoeft geen betoog. Het volgen van een goede training is dan ook geen overbodige luxe.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde. Wat zijn de gevaren in een liftschacht? Hoe verkleinen we de risico’s voor onszelf en voor liftgebruikers? Wat mag wel en wat mag niet? Welke veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig en welke voorzorgsmaatregelen moeten we nemen?

Na de training kunnen uw medewerkers de liftinstallatie veilig buiten dienst stellen, en kunnen ze veilig werken vanaf het cabinedak en in de schachtput. Er kunnen maximaal twee lifttypen behandeld worden.

Trainingsduur: 4 uur