Liftbevrijders.nl
veilig bevrijden liftpassagiers

Train uw medewerkers om opgesloten liftpassagiers te kunnen bevrijden


Liftpassagiers bevrijden uit een lift die je nog nooit bediend hebt? Het kan. Maar gebeurt het ook veilig? U moet er toch niet aan denken dat er mensen gewond raken door een ongeluk met één van uw liften. 

Bij een reguliere training ‘Veilig bevrijden opgesloten liftpassagiers’ leren de cursisten één of twee standaard liften kennen. Terwijl er honderden verschillende zijn! De kans is klein dat dat precies dezelfde liften zijn als die in uw gebouw gebruikt worden.


Trainingen Liftbevrijders.nl uniek
Alle cursussen van Liftbevrijders.nl worden op locatie van de opdrachtgever gegeven. De cursisten leren uw eigen liften door en door kennen. Wij brengen hen alle ins en outs bij, of het nou gaat om oudere liften of om moderne machinekamerloze liftinstallaties. Ieder lifttype is anders en heeft specifieke eigenschappen die iemand moet kennen om veilig liftpassagiers te kunnen bevrijden.
Ook de theorie wordt door ons ter plaatse behandeld. De trainer is dan in staat om de leerstof daadwerkelijk over te brengen en te borgen. 
Interactief trainen is de beste garantie op het beoogd resultaat!

Garantie Liftbevrijders.nl: uw medewerkers kunnen bij liftcalamiteiten veilig en snel handelen.

Nooit meer onnodig lang vast in de lift.
Als u meerdere lifttypen beheert of de situatie is anderszins complex komen wij in overleg vooraf kijken. We passen de trainingsinhoud dan aan met foto's en beschrijvingen van de specifieke omstandigheden.


Inhoud van de training ‘Veilig bevrijden opgesloten liftpassagiers’
De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De cursisten ontvangen een cursusmap met de trainingsinhoud en praktische veiligheidstips. Lifttechniek, risico’s, veiligheidsregels en procedures komen aan bod tijdens het klassikale gedeelte. Daarna gaan we naar de liften toe om de praktijk te oefenen. De cursisten leren onder andere de lift te tornen en de schachtdeuren te ontgrendelen. 

NB: Speciaal voor VvE’s is er een compacte training Veilig bevrijden liftpassagiers.


 Resultaat van de training

  • De cursisten kunnen alle handelingen uitvoeren.
  • De cursisten zijn getoetst.
  • De cursisten hebben een certificaat (2 jaar geldig).

Omdat uw medewerker voldoende kennis heeft om de opgedragen taken veilig te kunnen uitvoeren, voldoet u als werkgever aan de Arbowet. (artikel 8)

 

Praktische informatie
Omdat elke training is toegespitst op de situatie van de opdrachtgever, kan de duur variëren. De standaardduur van een training is 1 dagdeel.
Tijdens deze training kunnen we twee lifttypen behandelen. Bijvoorbeeld een traditionele tractielift en een hydraulische lift. 
Bij meerdere lifttypen  is de extra trainingsduur ca 1 uur per lifttype.

Zowel de theorieles als de praktijk oefeningen vinden plaats middels interactieve training door de docent ter plaatse.
Het maximale aantal deelnemers aan een training is 6 personen.