Liftbevrijders.nl
veilig bevrijden liftpassagiers


 

Liftgebruik bij brand 


Het denken over liftgebruik bij brand staat volop in de schijnwerpers. Terecht, het belang van veilige vluchtwegen bij brand kan niet onderschat worden.

Of een bestaande lift veilig kan worden gebruikt en welke aanpassingen hier eventueel voor nodig zijn kan slechts na zorgvuldige risicoanalyse van de specifieke situatie ter plaatse worden vastgesteld. Een risico met mogelijk grote gevolgen is uiteraard het plotseling stoppen van de lift terwijl deze tussen de verdiepingen staat. Passagiers zitten dan opgesloten in een stilstaande lift van een brandend gebouw.

Een goede risicoanalyse beschouwt dit risico en stelt voorwaarden om dit minimaal te maken. In de voorwaarden zal ook moeten zijn gesteld dat er personen in huis zijn die passagiers veilig en snel uit de lift kunnen bevrijden.

De training 'veilig bevrijden liftpassagiers' duurt één dagdeel en levert goed geïnstrueerde en zelfverzekerde bevrijders van opgesloten liftpassagiers.